pomiar wilgotności posadzki po 6 miesiącach od wylania