LOKALIZACJA WYCIEKÓW

Pomiary przy lokalizacji wycieków.

Lokalizacja wycieków.

W uproszczeniu, przez lokalizację wycieków rozumiemy szereg czynności zmierzający do określenia przyczyny awarii  oraz wskazania dokładnego jej miejsca.
Istnieje kilka podstawowych metod diagnostycznych, przy których stosujemy odpowiednie do tego celu urządzenia oraz techniki.
W tym miejscu trzeba dodać, że sprzęt nawet ten z najwyższej półki nie zrobi niczego sam, a zatem do jego obsługi niezbędne są osoby z doświadczeniem praktycznym.

Metody lokalizacji wycieków.
 • Próby ciśnieniowe instalacji.
  Po opróżnieniu instalacji z wody wpuszczamy sprężone powietrze, obserwując następnie czy występuje spadek ciśnienia.
  Próby ciśnieniowe.
 • Badanie termowizyjne.
  W wielu przypadkach w wyniku wycieku wilgotne podłoże różni się temperaturą od suchego.
  Dzieje się tak, ponieważ nasiąka ono np. gorącą wodą z układu c.o. zaś reszta powierzchni (suchej) ma temperaturę pokojową.
  Kamera termowizyjna pokaże tę różnicę, w ciągu zaledwie kilku sekund lokalizując tym samym miejsce zalania.
  Badanie termowizyjne.
 • Badanie kamerą inspekcyjną.
  Stosujemy z reguły do wykrycia nieszczelności w systemie kanalizacji, ale bywa wykorzystywana również do oględzin w trudno dostępnych miejscach np. szachty kanalizacyjne, zabudowy stelaży WC, zabudowy wanien, przestrzenie pod brodzikami itp.
  Kamera inspekcyjna przy lokalizacji wycieku w Gdańsku.
 • Pomiary wilgotności.
  Użycie mierników wilgotności obrazuje nam, jaka jest zawartość wilgoci w danym materiale, otrzymujemy więc szybką informację, gdzie jest jej zbyt dużo.
  Metoda ta w szybki i bezinwazyjny sposób zawęża nam pole poszukiwań, niejednokrotnie określając miejsce wycieku z marginesem błędu nieprzekraczającym 10 cm.
  Lokalizacja wycieków Gdynia.

W naszej firmie mamy odpowiedni sprzęt oraz przeszkoloną kadrę techników, którzy pomogą Państwu rozwiązać wasze problemy.
Ich zaangażowanie bez względu na skalę zalania gwarantuje pozytywne efekty dotyczące lokalizacji wycieków.
Zapraszamy do współpracy.