Zabezpieczenie pomieszczeń przed rozpoczęciem osuszania budynku.