Dezynfekcja pomieszczeń biurowych w budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.